Ergometrija; V.Grbavac

Student: Vedrana Grbavac

-seminarski rad

Ergometrija (test opterećenja) je

neinvazivna dijagnostička metoda kojom se na posredan način ispituje stanje i funkcionalna sposobnost krvnih žila koje krvlju opskrbljuju srčani mišić primjenom standardiziranog i mjerljivog opterećenja.

English: Principle of ECG formation, slow Deut...

English: Principle of ECG formation, slow Deutsch: Prinzip der EKG-Darstellung, langsam (Photo credit: Wikipedia)

Testiranje se obavlja na

bicikl- ergometru ili na pokretnoj traci.

Test je progresivan i kontinuiran, s više stupnjeva opterećenja, a svaki stupanj traje 3 min.

Ovim testom određuje se postignuto opterećenje, frekvencija srca, visina krvnog tlaka i EKG promjene u tijeku i nakon opterećenja.

Schematic diagram of normal sinus rhythm for a...

Schematic diagram of normal sinus rhythm for a human heart as seen on ECG (with English labels). (Photo credit: Wikipedia)

Ergometrija pruža podatke o:

 • preostalom fizičkom kapacitetu
 • subjektivnim tegobama u vrijeme i nakon opterećenja
 • pokazuje ishemijske promjene na elektrokardiogramu
 • aritmije i daje uvid u prognozu bolesnika s ishemijskom bolešću srca

Ergometrijom se vrši evaluacija nakon revaskularizacije miokarda, utvrđuje se sposobnost ispitanika za sportske aktivnosti ili profesionalni posao.

Teži fizički rad zahtjeva veću potrošnju kisika, pa je potrošnja kisika pouzdan pokazatelj opterećenja cijelog organizma i proporcionalna je visini opterećenja. Frekvencija srca i krvni tlak pri opterećenju rastu linearno ovisno o razini opterećenja.
Maksimalna potrošnja kisika i maksimalna frekvencija srca ovise o dobi, spolu i uvježbanosti ispitanika.

Razina opterećenja može biti: maksimalna ili submaksimalna.

 • Maksimalno opterećenje određuje se na temelju maksimalne frekvencije srca i maksimalne potrošnje kisika ili maksimalnog aerobnog kapaciteta
 • U submaksimalnom testu opterećenje je 80-90% od maksimalne frekvencije srca. Kao kriterij mogu se uzimati i bolesnikovi subjektivni simptomi.

Rezultati testa i mjerna jedinica

Rezultati testa se izražavaju u jedinicama potrošnje kisika ili trajanjem testa. Mjerna jedinica koja olakšava uspoređivanje postignutog opterećenja u testovima s opterećenjem u svakodnevnom životu je 1 MET.

1 MET (jedinica metaboličkog ekvivalenta) iznosi 3,5 ml kisika /kg/tt/min i jednak je metabolizmu u mirovanju.
VO2 max- najveća količina krvi koju srce može da pruži tkivima i najveće količine O2 koju mišićna vlakna mogu utrošiti u toku fizičke aktivnosti.

Indikacije za ergometrijsko testiranje:

 • perikardijalna bol nejasne etiologije
 • evaluacije rezultata medikamentoznog liječenja i prognoze bolesnika
 • evaluacija rezultata kardiokirurške terapije
 • otkrivanje ishemije miokarda
 • otkrivanje srčanih aritmija
 • procjena radnih sposobnosti ili rekreacijskih i športskih aktivnosti.

Rehabilitacijski zahtjevi podrazumijevaju određivanje intenziteta fizičkog treninga.

Kontraindikacije za ergometrijsko testiranje:

 • akutni ili subakutni infarkt miokarda
 • nestabilna angina pektoris
 • teža ishemijska bolest srca
 • kardijalna dekompenzacija
 • teže srčane mane
 • ventrikulske aritmije
 • teža aortna stenoza
 • teža hipertenzija
 • A-V blok 2. i 3. stupnja
 • akutne infektivne bolesti
 • nesuglasnost bolesnika

Priprema za izvođenje testa

Ispitaniku se da formular u kojem mu se objasne svi detalji oko izvođenja procedure, kao i kako da se ponaša na dan provođenja procedure. Ispitaniku se savjetuje da ne jede, ne puši 3 sata prije testa. Voda se može koristiti u bilo koje doba. Ne izvoditi fizičke aktivnosti najmanje 12 sati prije izvođenja procedure. Na dan izvođenja procedure ne uzimati terapiju, ali navesti naziv lijeka zbog mogućeg prolongiranog kardioaktivnog djelovanja.

Potreban materijal i upute

Uređaj za ergometrijsko ispitivanje (dijelovi uređaja) : pokretna traka, fleksibilni kablovi, rekorder-monitor, printer.

Tlakomjer, vaga, visinomjer, ležaj, set aparata i lijekova za kardiopulmonalnu reanimaciju, boca s kisikom.

Obavi se još jedan elektrokardiografski zapis u mirovanju, u uspravnom položaju.

Na nadlaktici se postavlja manžeta tlakomjera. Tlak se mjeri prije starta te svake dvije minute u toku testiranja, a po potrebi češće, te na kraju testa.

U toku izvođenja procedure medicinska sestra/fizioterapeut se nalazi s desne strane pacijenta, a kardiolog s lijeve strane.

Nakon što su obavljene sve pripreme te se dobije suglasnost pacijenta započinje izvođenje procedure.

Protokol po Bruce-u

Ergometrijsko testiranje po Bruce-ovom protokolu se sastoji u postepenom povećanju brzine i nagiba pokretne trake.

Svake tri minute povećava se brzina trke kao i nagib.

Bruce-ov test ima 7 nivoa opterećenja od kojih svaki traje po 3 minute. Početni nagib pokretne trake je 10% i progresivno raste iz opterećenja u opterećenje za po 2% sve do 22%.

Početna brzina hodanja je 2,73 km/h i raste do 9,6 km/h. Posljednja tri nivoa opterećenja ovog testa mogu podnijeti samo osobe s izrazito dobrim funkcionalnim sposobnostima.

Svake dvije minute se vrši provjera arterijskog tlaka, a po potrebi i češće.

Na monitoru se konstantno procjenjuje elektrokardiografski zapis i sve značajne promjene se ispisuju.

Kada se prekida testiranje

Testiranje se prekida pri postizanju zadanog opterećenja, frekvencije srca ili pojave simptoma koji onemogućuju daljnje podnošenje opterećenja, kao što je pojava anginozne boli, krvi tlak veći od 220/120 mmHg, patološke pojave na EKG nalazu, tahikardija, znakovi zatajenja srca, dispneja, progresivno smanjenje tlaka i pulsa.

Koronarni bolesnici s anginom pectoris podnose najčešće samo niska fizička opterećenja, a bolesnici nakon infarkta i kirurške revaskularizacije miokarda srednje teška fizička opterećenja.

Rezultate ergometrijskog testa treba usporediti sa opterećenjem bolesnika u svakodnevnom životu, profesionalnom radu i rekreativnim aktivnostima.
Bolesniku treba dopustiti samo ona opterećenja koja ne izazivaju porast pulsa više od 85% vrijednosti pulsa u testu opterećenja, a i tada takva opterećenja mogu biti samo kratkog trajanja.

Intenzitet fizičkog treninga se određuje na osnovu srčane frekvencije postignute na kraju testa fizičkog opterećenja. Preporučuje se da u fizičkom treningu srčana frekvencija bude 65-85% srčane frekvencije s kraja testa opterećenja.

Uvijek se započinje s manjim intenzitetom fizičke aktivnosti, koja se postepeno povećava. Fizički trening treba biti praćen osjećajem ugode, kako u toku, tako i poslije treninga, ne smije izazvati osjećaj većeg umora, malaksalosti, palpitacija ili anginoznih bolova. Kod bolesnika sa anginom pektoris trening se izvodi pri srčanoj frekvenciji koja je za 10 manja od one koja dovodi do anginoznih bolova.

Tri su komponente fizičkog treninga: intenzitet, trajanje i učestalost. Među njima postoji uzajamna povezanost. Željeni učinak fizičkog treninga može se postići ako se jedna komponenta smanji, a druga ili druge dvije povećaju. Na primjer kod bolesnika s anginom pektoris, da bi se spriječile ishemijske epizode, intenzitet treninga je manji ali zato duže traje i češće se ponavlja.

Spiroergometrijsko testiranje

Spiroergometrija se izvodi na pulmološkim odjelima, pomoću nje se može ustanoviti da li ima nekih poremećaja u dišnom sustavu. Uključuje test opterećenja s analizom rada pluća i plinova.

Zaključak

Brojne studije pokazuju da je učestalost kardiovaskularnih bolesti, posebno koronarne bolesti srca u obrnutom odnosu s fizičkim radnim kapacitetom.
Fizička aktivnost smanjuje poznate faktore rizika i ima povoljne efekte u sprečavanju razvoja ateroskleroze. Fizički aktivne osobe imaju 2x manji rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti, čak i u prisustvu glavnih faktora rizika.
Dozirana, kontrolirana i kontinuirana fizička aktivnost smanjuje mortalitet bolesnika poslije infarkta miokarda.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s