Rehabilitacijski protokoli-linkovi

Ovi protokoli su, naravno, samo opće smjernice pojedinih kirurga za njihove pacijente. Rehabilitacijski protokol može odstupati ovisno o izvedbi operacije, kirurgu, pacijentu i opsegu ozljede te je stoga izuzetno važno da terapeut u suradnji s kirurgom prilagodi program rehabilitacije za specifičnog pacijenta.

Brigham and Women’s Hospital

Brigham and Women’s Hospital – uz posljeoperacijske protokole tu su još upute za povratak u sportske aktivnosti te brojni ortopedski i ginekološki protokoli i mnogi drugi. Izdvojeno: rehabilitacija kod Marfanovog sindroma, kod opeklina, kod rana.

Nastavi čitati