Hod sa štakama

Hod sa štakama:

  • Pomaknite štake ispred tijela za jedan korak
  • Pomaknite ozlijeđenu nogu naprijed; poravnajte je s vršcima štaka
  • Spustite stopalo na podlogu – jačina kojom stajete ovisi o uputama dobivenim od liječnika/fizioterapeuta, ostatak težine prebacite na štake
  • Pomaknite zdravu nogu ispred bolesne

Opterećenje ozlijeđene noge može biti samo lagani dodir tla, opterećenje od nekoliko kilograma (5/10 kg) ili određeni postotak tjelesne težine (1/3, 1/2). Važno je slušati upute i opteretiti točno onoliko koliko liječnik odredi na temelju rtg slika i ne držati nogu u zraku već oponašati što normalniji hod. Ponekad se i nakon dozvoljenog potpunog opterećivanja noge nastave nositi štake još neko vrijeme. Nastavi čitati

Korištenje pomagala u aktivnostim svakodnevnog života

Pomagala u aktivnostima svakodnevnog života

U okviru rehabilitacije značajna je primjena različitih ortopedskih pomagala. Pomagala koja se koriste u aktivnostima svakodnevnog života bolesnih osoba (kretanju, higijeni, toaletu, kupanju, oblačenju, transferu i hranjenju) trebaju pomoći kako bi se ublažila njihova bolest ili invalidnost odnosno spriječilo pogoršanje i omogućiti odnosno olakšati ophođenje s predmetima iz svakodnevnog života. Njima se osobe koriste za lakše samozbrinjavanje i veću neovisnost. Moguće su manje prilagodbe npr. pribora za jelo, češlja, četkice za zube pa sve do posebno adaptirane opreme npr. u kupaonici i kuhinji te svladavanje arhitektonskih barijera. Nastavi čitati

Rezultati liječenja šest mjeseci nakon ugradnje totalne cementirane endoproteze koljenskog zgloba i provedene rehabilitacije

Pripremili: Mirjana Tušek, bacc. physioth., Maja Kranjčec, bacc. physioth., prof. dr. sc. Miroslav Hašpl, dr. med., spec. ortoped [1]

[1] Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju Akromion

SAŽETAK

Uvod: Zglob koljena svakodnevno je izložen velikom stresu i naprezanjima. Kod oštećenja kod kojih konzervativno liječenje ne daje zadovoljavajuće rezultate, liječnik zajedno sa pacijentom odlučuje o operativnom zahvatu. Ugradnja endoproteza danas je rutinska operacija koja se provodi diljem svijeta s ciljem poboljšanja kvalitete života.

Cilj: Cilj ovog rada bio je ispitati pokretljivost koljena i jačinu boli nakon ugradnje totalne endoproteze, funkciju koljena te opće zadovoljstvo pacijenata operacijom.

Ispitanici i metode: Ispitivanje je provedeno na 30 ispitanika kojima je u razdoblju od siječnja do svibnja 2011. ugrađena primarna cementirana endoproteza koljena u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion. Opseg pokretljivosti koljena mjeren je goniometrom. Za procjenu boli korištena ja vizualno-analogna skala boli. Sastavljen je i poseban anketni upitnik kojim je ispitan ishod operacije šest mjeseci postoperativno, telefonskim intervjuom. Nastavi čitati

Liječenje pes equinovarusa metodom po Ponsetiju

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Vodeća metoda danas, kojom se započinje liječenje kongenitalnog ekvinovarusa je metoda po Ponsetiju.

Dr Ponsetí i Vives

Dr Ponsetí i Vives (Photo credit: Wikipedia)

Nastavi čitati

Pes equinovarus congenitus – PEV

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Pes equinovarus congenitus najčešća je prirođena deformacija stopala.

The club-foot

The club-foot (Photo credit: Wikipedia)

Nastavi čitati

Prirođene deformacije dječjeg stopala II dio

Hallux varus congenitus

Prisutna je addukcija palca u metatarzofalangealnom zglobu, palac je u varusnom položaju uz napetu i skraćenu tevu mišića adduktora palca.

Često su k tome pridružene i druge deformacije stopala: pes adductus i polydactylia. Deformacija varira u svojoj ekspresiji: od vrlo blagog, tek naznačenog varusa, pa sve do gotovo 90 stupnjeva deformiteta.

Nastavi čitati

Prirođene deformacije dječjeg stopala I dio

Prirođene anomalije stopala su česte. Mogu biti različitog intenziteta i kliničke ekspresije. Pošto značajno remete statiku lokomotornog sustava te kinematiku i kinetiku hoda, osnovni preduvjet uspješnog liječenja je rano uočavanje navedenih promjena i pravodobno liječenje.

Nastavi čitati