Fizioterapijska procjena i principi liječenja oštećenje n. facialisa

Autor: Maja Topolovec, bacc. physio.

Lični živac, n. facialis, 7 je kranijalni živac koji izlazi između ponsa i produžene moždine, u pontocerebelarnom kutu.Mješovit je živac koji motoričkim vlaknima inervira mimične mišiće, te parasimpatičkim vlaknima inervira suznu, podjezičnu i podčeljusnu žlijezdu. Senzorička vlakna što ih živac prima od živca jezika prenose okusne podražaje iz vrha jezika u mozak.

capture

 

S obzirom na mjesto oštećenja govorimo o centralnom i perifernom oštećenju. Centralna kljenut nastaje oštećenjem jezgara ličnog živca i oštećenjem viših moždanih putova (GMN). Periferna kljenut ličnog živca nastaje oštećenjem živca na putu od njegovih jezgara do krajnje periferije živca i njegovih živčanih završetaka, a najčešća je Bellova kljenut.

Živčane niti polaze iz mozga –> križaju se živčanim nitima iz druge hemisfere –> nastavljaju prema jezgrama ličnog živca à u području sljepoočne kosti dijeli se u tri dijela: prvi prolazi kroz unutarnje uho, drugi kroz srednje uho, a treći se nastavlja kroz mastoid –> izlazi iz lubanje i prolazi kroz podušnu žlijezdu slinovnicu te se obilno grana i završava u mišićima.

Ozljeda iznad jezgre (supranuklearna kljenut) rezultira parezom/paralizom samo donje polovice lica zbog djelomično ukrštanje vlakana iz područja moždane kore koja inerviraju čelo i očne kapke (bikortikalna inervacija – s obje strane mozga).

Nastavi čitati

Hod sa štakama

Hod sa štakama:

  • Pomaknite štake ispred tijela za jedan korak
  • Pomaknite ozlijeđenu nogu naprijed; poravnajte je s vršcima štaka
  • Spustite stopalo na podlogu – jačina kojom stajete ovisi o uputama dobivenim od liječnika/fizioterapeuta, ostatak težine prebacite na štake
  • Pomaknite zdravu nogu ispred bolesne

Opterećenje ozlijeđene noge može biti samo lagani dodir tla, opterećenje od nekoliko kilograma (5/10 kg) ili određeni postotak tjelesne težine (1/3, 1/2). Važno je slušati upute i opteretiti točno onoliko koliko liječnik odredi na temelju rtg slika i ne držati nogu u zraku već oponašati što normalniji hod. Ponekad se i nakon dozvoljenog potpunog opterećivanja noge nastave nositi štake još neko vrijeme. Nastavi čitati

Yumeiho tečaj

YUMEIHO – JAPANSKA MANUALNA TERAPIJA

www.vitalizacija-kolic.hr, www.yumeiho-hr.com

Tečaj Yumeiho terapije (4 dana, 40 sati) održati će se u Zagrebu

  1. i 11.10. te nastavak 14. i 15.11.2015.  

Istovremeno će se održati tečaj I, II i III stupnja (za polaznike koji su ranije odslušali I odnosno II stupanj).

Nastavi čitati

Ergometrija – A., Skrijelj

Ergometrija

Student: Ajhana Škrijelj

-seminarski rad

1. O ergometriji

Očigledno je da se u kineziološkim istraživanjima utrošak energije vezuje za mišićno naprezanje, odnosno za obavljanje nekog rada – dovoljan razlog za nekoliko elementarnih informacija o radu i njegovom merenju.

Oblast funkcionalne dijagnostike koja se bavi merenjem rada je ergometrija. Sličnom analogijom kao i kalorimetrija dobila je ime po jedinici obima (količine) rada – po ergu- koji, Nastavi čitati

Posturalna drenaža – primjena tehnike i pomagala

SAŽETAK

Respiratorna terapija kod djece zahvaća više terapijskih aspekata sa jedinstvenim ciljem -redukcijom simptoma, prohodnosti dišnih puteva i poboljšanjem kvalitete života djece s plućnim bolestima. Potrebno je osloboditi dišne putove od nagomilanog sekreta, što postižemo pomoću položajne drenaže uz vibraciju i perkusiju. Nastavi čitati

Pes equinovarus congenitus – PEV

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Pes equinovarus congenitus najčešća je prirođena deformacija stopala.

The club-foot

The club-foot (Photo credit: Wikipedia)

Nastavi čitati