Randomizirana kontrolirana studija

Randomizirani kontrolirani pokus (randomized controlled trial, RCT) smatra se najobjektivnijim načinom provjere postupaka liječenja.

Randomizirano (engl. random) – nasumično ili slučajno.
Znaći da su ispitanici raspoređeni u pokusne skupine nasumično, metodom slučajnog izbora. Randomizacija smanjuje razlike između skupina zbog toga što jednakomjerno raspoređuje pojedine osobine u istraživačke skupine. Idealno bi bilo da se pokusne skupine ne razlikuju ni po čemu nego po intervenciji koju dobivaju u pokusu.
Kontrolirano – postoji kontrolna skupina. Kontrolna skupina može primati placebo (tvar ili postupak neutralnog djelovanja) ili određenu vrstu aktivne terapije.

Ako su u pokusu dvije skupine (može ih biti i više) jedna prima lijek, a druga placebo, ili jedna prima lijek, a druga neku drugačiju intervenciju.

Ispitanici trebaju dobiti detaljne informacije o pokusu i potpisati informiranu suglasnost.

EPH-gestoze V. dio – dijagnostika i liječenje

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

Dijagnoza

Dijagnoza EPH-gestoza postavlja se na temelju nalaza povišenog tlaka, proteinurije i generaliziranih edema. Predisponirajući faktori su ovi:

1.Primigraviditet – puno češće u vrlo mladih primigravida (ispod 17 godina, kao i u starijih-

iznad 35 godina).

2.Višeplodne trudnoće– vjerojatnost pojave EPH-gestoza raste progresivno s brojem fetusa.

3.Vaskularne bolesti, osobito esencijalna hipertenzija, bolesti bubrega, diabetes mellitus.

4.Polyhydramnios– ako je udružen s bilo kojim drugim predisponirajućim faktorom EPH-

gestoza (najčešće multipla trudnoća).

5.Mola hydatidosa– uz ovaj predisponirajući faktor simptomi EPH-gestoza manifestiraju se

često prije 20. tjedna trudnoće.

6.Nutritivne insuficijencije, teške malnutricije. Premda nema uvjerljivih dokaza o ulozi

specifičnih dificijencija, u ovu kategoriju ubrajaju se manjak proteina i vitamina topljivih u

vodi.

7.Familijarna sklonost.

Nastavi čitati

EPH-gestoze IV. dio – fetus i EPH-gestoze

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

EPH-gestoze, posebno teži oblici, znatno ugrožavaju plod i negativno utječu na perinatalni mortalitet i morbiditet. Patofiziološki mehanizam predstavljaju smanjeni uteroplacentarni, odnosno umbilikalni protok s posljedičnom kroničnom pothranjenošću, zastojem rasta, a u najtežim slučajevima i intrauterinom smrću ploda. Vodeći uzroci perinatalnog mortaliteta i morbiditeta kod gestoza su: nezrelost, niska porođajna težina i hipoksija.

Nastavi čitati

EPH-gestoze III. dio – HELLP sindrom

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

HELLP sindrom  naziv je za poseban klinički  oblik gestoza karakteriziran bolima u gornjem abdomenu uslijed oštećenja jetre i određenim laboratorijskim nalazima. HELLP sindrom čini slijedeći trijas simptoma: H– hemolysis (hemoliza), EL– elevated liver enzymes (povišeni jetreni enzimi), LP– low platelets (sniženi trombociti). HELLP sindrom se može manifestirati izolirano ili zajedno sa ostalim simptomima EPH-kompleksa. Ovaj trijas simptoma je nespecifičan i susreće se i kod nekih drugih bolesti kao što su SLE, infekciozna mononukleoza i gram-negativna sepsa. Smatra se da većina (ako ne i svi) slučajevi komplikacija u trudnoći kao što su masna degeneracija jetre, ruptura jetre, postpartalni hemolitički uremički sindrom i trombocitopenička purpura predstavljaju ustvari slučajeve HELLP sindroma.

Nastavi čitati

EPH-gestoze II. dio – preeklampsija i eklampsija

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

Prijeteća eklampsija ili preeklampsija

Rani simptomi prijeteće eklampsije najčešće je pojava generaliziranih edema, uz već postojeću hipertenziju i/ili proteinuriju. Nagli i prekomjerni porast tjelesne težine (1kg tjedno ili više)  često prethodi kliničkim simptomima. Proteinurija je obično kasni simptom, ali je pri razvoju prijeteće eklampsije progredijentna.

Nastavi čitati

EPH-gestoze I. dio

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

Definicija i razdioba

EPH-gestoza je bolest izazvana trudnoćom. Ima karakter sustavne bolesti koja uključuje niz poremećaja u organizmu trudnice i unutar fetoplacentne jedinice. Radi se o sindromu u kojem dominiraju tri simptoma: edem, proteinurija i hipertenzija. U literaturi se naziva i trudnoćom inducirana hipertenzija ili graviditetna  toksemija.

Nastavi čitati

Rizične trudnoće

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

Trudnoća i porođaj u svojoj definiciji obuhvaćaju proces začeća, iznošenja i donošenja ljudskog potomstva na svijet. To je prirodan proces koji je genetski i biološki savršeno točno predodređen pa u oko 80% slučajeva trudnoća i porođaj protječu bez osobitih komplikacija. Svaka trudnoća je jedinstvena i nikad se ne zna kako će se koja trudnoća razvijati.

Međutim, za oko 20% trudnoća i porođaja može se reći da su popraćeni lakšim ili težim komplikacijama koji takvu trudnoću unaprijed čine više ili manje rizičnom ili se pak na temelju očitih i jasno očitovanih poremećaja takva trudnoća smatra patološkom, odnosno poremećenom. Nastavi čitati