Prikaz terapijskih vježbi kod osteoartritisa malih zglobova šake

Vježbanje je važna komponenta očuvanja zdravlja kod osoba s osteoartritisom malih zglobova šake. I dok je u početku liječenja važno održati obim pokreta u zahvaćenom zglobu, kasnije, a po smirivanju simptoma, važno je zadržati trajnu i odgovarajuću fizičku aktivnost koja mora zadovoljiti dva zahtjeva: ne smije dodatno ozljeđivati već oštećenu hrskavicu, a u isto vrijeme mora omogućiti održavanje snage i fleksibilnosti mišića, te cirkulaciju zglobne tekućine, a s njom i prehranu same hrskavice. Umjerena aktivnost pomaže u smanjenju slabosti, jačanju mišića, povećanju fleksibilnosti i izdržljivosti. Potrebno je paziti da se ne prijeđe granica boli.

Capture

Nastavi čitati

Fizioterapija kod osoba oboljelih od osteoartritisa malih zglobova šake

Autor: Ivica Jukić, bacc. physio.

S fizioterapijom treba započeti odmah po postavljanju dijagnoze sastavljanjem plana fizioterapije. Fizioterapijske intervencije trebaju biti usmjerene na problem zbog kojeg je pacijent zatražio pomoć a cilj treba prilagoditi osobnim očekivanjima pacijenta. Plan terapije sastoji se od određivanja željenih ciljeva tretmana, terapijskih procedura, frekvencije provođenja terapije i očekivanog broja posjeta.

Jedna od dužnosti fizioterapeuta je vođenje točne, iscrpne i datirane medicinske dokumentacije sukladno usuglašenim standardima na europskoj razini, kojom se evidentiraju svi provedeni postupci i koja u svakom trenutku može pružiti dostatne podatke o stanju pacijenta u svim fazama fizikalne terapije. Prema smjernicama Hrvatske komore fizioterapeuta obvezan sadržaj fizioterapeutskog kartona su: početna procjena, cilj i plan terapije te periodična reevaluacija.

Fizioterapeutski karton te dodatni funkcionalni testovi i mjerenja koja moraju biti u prilogu kartona potrebno je čuvati u skladu s propisanim rokovima.

Fizikalna terapija osteoartritisa šaka uključuje terapijske vježbe, korištenje udlaga, primjenu toplinskih procedura, elektroterapiju te masažu.

h9991444_002

Ovi postupci preporučuju se s ciljem ublažavanja boli i poboljšanja funkcije šake premda je hijerarhijska razina dokaza koji podupiru primjenu tih procedura većinom na razini mišljenja stručnjaka (EULAR).

Nastavi čitati

Fizioterapijska procjena kod osteoartritisa malih zglobova šake

Svrha fizioterapijske procjene je donošenje fizioterapijske dijagnoze. Za postavljanje fizioterapijske dijagnoze potrebno je provesti fizioterapijski pregled koji se sastoji od subjektivnog i objektivnog dijela, specifičnih fizioterapijskih mjerenja i testova. Prije samog pregleda potrebno je uzeti dobru anamnezu. Uzimanje anamneze sastoji se od postavljanja pitanja s ciljem prikupljanja informacija o nastanku i tijeku bolesti i trenutnim poteškoćama pacijenta.

Fizioterapijski pregled

Prije izvođenja specifičnih testova potrebno je opservacijom utvrditi stanje  posture šake i cijelog gornjeg ekstremiteta, provjeriti prisutnost edema, deformiteta, hipotrofije mišića te utvrditi stanje  kože i noktiju. Nakon toga palpiramo šaku kako bi provjerili temperaturu kože, elastičnost tkiva i stanje zglobova.

Nastavi čitati

Osteoartritisa malih zglobova šake

Autor: Ivica Jukić, bacc.physio.

Osteoartritis (OA), je multifaktorijalna bolest zglobova kod koje proces  zahvaća ne samo zglobnu hrskavicu nego čitav zglob uključujući subhondralnu kost, ligamente, kapsulu, sinovijalnu membranu i okolne mišiće. Osteoartritis šake je često kronično stanje koje obuhvaća zahvaćenost jednog ili više zglobova palca i prstiju.

Nastavi čitati

Korištenje pomagala u aktivnostim svakodnevnog života

Pomagala u aktivnostima svakodnevnog života

U okviru rehabilitacije značajna je primjena različitih ortopedskih pomagala. Pomagala koja se koriste u aktivnostima svakodnevnog života bolesnih osoba (kretanju, higijeni, toaletu, kupanju, oblačenju, transferu i hranjenju) trebaju pomoći kako bi se ublažila njihova bolest ili invalidnost odnosno spriječilo pogoršanje i omogućiti odnosno olakšati ophođenje s predmetima iz svakodnevnog života. Njima se osobe koriste za lakše samozbrinjavanje i veću neovisnost. Moguće su manje prilagodbe npr. pribora za jelo, češlja, četkice za zube pa sve do posebno adaptirane opreme npr. u kupaonici i kuhinji te svladavanje arhitektonskih barijera. Nastavi čitati

Fizioterapija kod psorijatičnog artritisa

Autor: Helena Plečko, bacc. physioth.

-seminarski rad

Psoriasis manum

Psoriasis manum (Photo credit: Wikipedia)

Nastavi čitati