Anatomija i biomehanika stopala

Stopalo je anatomska struktura prilagođena za:

  • Prenošenje reaktivne sile podloge u smjeru koljena i natkoljenične kosti
  • Davanje stabilnosti adaptacijom na podlogu
  • Davanje mobilnosti koja omogućava kretanje u prostoru

Nastavi čitati