Rezultati liječenja šest mjeseci nakon ugradnje totalne cementirane endoproteze koljenskog zgloba i provedene rehabilitacije

Pripremili: Mirjana Tušek, bacc. physioth., Maja Kranjčec, bacc. physioth., prof. dr. sc. Miroslav Hašpl, dr. med., spec. ortoped [1]

[1] Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju Akromion

SAŽETAK

Uvod: Zglob koljena svakodnevno je izložen velikom stresu i naprezanjima. Kod oštećenja kod kojih konzervativno liječenje ne daje zadovoljavajuće rezultate, liječnik zajedno sa pacijentom odlučuje o operativnom zahvatu. Ugradnja endoproteza danas je rutinska operacija koja se provodi diljem svijeta s ciljem poboljšanja kvalitete života.

Cilj: Cilj ovog rada bio je ispitati pokretljivost koljena i jačinu boli nakon ugradnje totalne endoproteze, funkciju koljena te opće zadovoljstvo pacijenata operacijom.

Ispitanici i metode: Ispitivanje je provedeno na 30 ispitanika kojima je u razdoblju od siječnja do svibnja 2011. ugrađena primarna cementirana endoproteza koljena u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion. Opseg pokretljivosti koljena mjeren je goniometrom. Za procjenu boli korištena ja vizualno-analogna skala boli. Sastavljen je i poseban anketni upitnik kojim je ispitan ishod operacije šest mjeseci postoperativno, telefonskim intervjuom. Nastavi čitati

Procjena boli

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Što je bol?

Bol je osjet koji u mozak izravno donosi obavijest o stanju organizma i njegovu odnosu s okolinom.

Prema definiciji Međunarodnog udruženja za proučavanje boli, bol je neugodan osjetni i osjećajni doživljaj povezan sa  stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva. Nastavi čitati