Biomehanika gornjeg nožnog zgloba

Autor: Tamara Prepolec, bacc. physioth.

Kinematika gležnja

Os talus se u sagitalnoj ravnini pokreće sa malenim devijacijama prema posteriorano i lateralno. Pokreti u gornjem nožnom zglobu su dorzalna fleksija (fleksija) i plantarna fleksija (ekstenzija). Tokom pokreta tibiotalarnog zgloba nastaju promjene kroz amplitudu pokreta zbog različitog oblika tijela talusa (od medijalno prema lateralno) i palpacijom maleola se prati os kretnje.

Nastavi čitati

Analiza hoda

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Osnove hoda

Hod je niz ravnomjernih i naizmjeničnih koordiniranih pokreta udova i trupa s ciljem premještanja s jednog mjesta na drugo u prostoru.

Za normalan hod potrebno je uredno funkcioniranje:  Nastavi čitati