Tečaj 2013./2014.- Cyriax pristup

Sadržaj modula  tečaja Cyriax

Cyriax tečaj sastoji se od 4 modula koji se rade prema modelu Bob De Conincka. Svaki modul traje po 5 dana.

Cyriax je manaulno ortopedska tehnika koja se bavi postavljanjem  dijagnoze  i konzervativnim liječenjem lezija mekih tkiva lokomotornog sustava. Znanstveno je utemeljena i  ima za cilj: Nastavi čitati