EPH-gestoze IV. dio – fetus i EPH-gestoze

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

EPH-gestoze, posebno teži oblici, znatno ugrožavaju plod i negativno utječu na perinatalni mortalitet i morbiditet. Patofiziološki mehanizam predstavljaju smanjeni uteroplacentarni, odnosno umbilikalni protok s posljedičnom kroničnom pothranjenošću, zastojem rasta, a u najtežim slučajevima i intrauterinom smrću ploda. Vodeći uzroci perinatalnog mortaliteta i morbiditeta kod gestoza su: nezrelost, niska porođajna težina i hipoksija.

Nastavi čitati

EPH-gestoze II. dio – preeklampsija i eklampsija

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

Prijeteća eklampsija ili preeklampsija

Rani simptomi prijeteće eklampsije najčešće je pojava generaliziranih edema, uz već postojeću hipertenziju i/ili proteinuriju. Nagli i prekomjerni porast tjelesne težine (1kg tjedno ili više)  često prethodi kliničkim simptomima. Proteinurija je obično kasni simptom, ali je pri razvoju prijeteće eklampsije progredijentna.

Nastavi čitati

EPH-gestoze I. dio

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

Definicija i razdioba

EPH-gestoza je bolest izazvana trudnoćom. Ima karakter sustavne bolesti koja uključuje niz poremećaja u organizmu trudnice i unutar fetoplacentne jedinice. Radi se o sindromu u kojem dominiraju tri simptoma: edem, proteinurija i hipertenzija. U literaturi se naziva i trudnoćom inducirana hipertenzija ili graviditetna  toksemija.

Nastavi čitati