Rezultati liječenja šest mjeseci nakon ugradnje totalne cementirane endoproteze koljenskog zgloba i provedene rehabilitacije

Pripremili: Mirjana Tušek, bacc. physioth., Maja Kranjčec, bacc. physioth., prof. dr. sc. Miroslav Hašpl, dr. med., spec. ortoped [1]

[1] Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju Akromion

SAŽETAK

Uvod: Zglob koljena svakodnevno je izložen velikom stresu i naprezanjima. Kod oštećenja kod kojih konzervativno liječenje ne daje zadovoljavajuće rezultate, liječnik zajedno sa pacijentom odlučuje o operativnom zahvatu. Ugradnja endoproteza danas je rutinska operacija koja se provodi diljem svijeta s ciljem poboljšanja kvalitete života.

Cilj: Cilj ovog rada bio je ispitati pokretljivost koljena i jačinu boli nakon ugradnje totalne endoproteze, funkciju koljena te opće zadovoljstvo pacijenata operacijom.

Ispitanici i metode: Ispitivanje je provedeno na 30 ispitanika kojima je u razdoblju od siječnja do svibnja 2011. ugrađena primarna cementirana endoproteza koljena u Specijalnoj bolnici za ortopediju i traumatologiju Akromion. Opseg pokretljivosti koljena mjeren je goniometrom. Za procjenu boli korištena ja vizualno-analogna skala boli. Sastavljen je i poseban anketni upitnik kojim je ispitan ishod operacije šest mjeseci postoperativno, telefonskim intervjuom. Nastavi čitati

Uloga rane mobilizacije bolesnika nakon kirurških operativnih zahvata

Uloga rane mobilizacije bolesnika nakon kirurških operativnih zahvata

Završni rad

Autor: Darko Puh

English: Heart diagram with labels in English....

English: Heart diagram with labels in English. Blue components indicate de-oxygenated blood pathways and red components indicate oxygenated blood pathways. http://www.niaaa.nih.gov/Resources/GraphicsGallery/CardiovascularSystem/DiagramofHeart.htm http://www.rbch.nhs.uk/images/dorset_health_centre/heart_diagram.jpg http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/images/heart_interior.gif (Photo credit: Wikipedia)

Sadržaj:

1.UVOD

1.1. Povijesni razvoj rehabilitacije postinfarktnih bolesnika

1.2. Osnovne smjernice rehabilitacije osoba s kardiovaskularnim oboljenjima

2. CILJ RADA

3. REHABILTACIJA KARDIOLOŠKIH BOLESNIKA

3.1. Faze rehabilitacije kardioloških bolesnika

3.2. Odabir bolesnika za rehabilitaciju

3.3. Fizički trening

3.4. Kontraindikacije za provedbu rehabilitacije srčanih bolesnika

4. ULOGA I POSTUPCI RANE MOBILIZACIJE

Nastavi čitati

Utjecaj vježbanja u trudnoći na majku, plod i porod; program vježbi u trudnoći kroz trimestre

Utjecaj vježbanja u trudnoći na majku, plod i porod

-završni rad

Autor: Sanja Krklec, bacc. physioth.

Woman pregnancy month by month.

Woman pregnancy month by month. (Photo credit: Wikipedia)

Nastavi čitati

Plantarni fascitis – fizioterapija

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Plantarni fascitis je sindrom prenaprezanja koji se manifestira jakom boli u području donjeg dijela petne kosti i/ili uzduž medijalnog uzdužnog svoda stopala. Iako se u prošlosti smatralo da je riječ o upalnom procesu (dodatak -itis upućuje na upalno zbivanje), noviji znanstveni radovi dokazuju da je riječ o degenerativnom procesu.

Anatomija

Plantarna fascija smještena je ispod kože na tabanu i od nje odijeljena slojem masnog tkiva. Sastoji se od tri dijela: srednji, medijalni i lateralni. Najvažniji dio je srednji, koji polazi s medijalnog dijela petne izbočine te se razdvaja u pet tračaka. Tračci se hvataju na baze proksimalnih članaka prstiju.

Anatomical diagrams illustrating the component...

Anatomical diagrams illustrating the components of the plantar fascia. (Photo credit: Wikipedia)

Nastavi čitati

Fizioterapijska skrb visoko rizičnih trudnoća

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

Visoko rizična trudnoća  identificirana je  kao stanje gdje faktori  majke ili fetusa mogu negativno utjecati na sam  ishod trudnoće. Sustav za identifikaciju ovih rizičnih čimbenika mnogo je puta  pomogao u  izbjegavanju nepovoljnih ishoda. Neki čimbenici, kao što su dijabetes, Rh imunizacije, već postojeći srčani problemi, kronične bolesti, invalidnosti ili trudnoća suviše mladih trudnica može se identificirati prije začeća i tijekom prvog tromjesečja, a kontrolom tih faktora rizika smanjuje se mortalitet i morbiditet majke i djeteta. No, u drugim slučajevima, rizični čimbenici mogu se razviti kao napredak trudnoće, kao što su problemi  vezani uz  višeplodnu trudnoću, preeklampsije i hipertenzije.

Nastavi čitati