Fizioterapijska procjena kod osteoartritisa malih zglobova šake

Svrha fizioterapijske procjene je donošenje fizioterapijske dijagnoze. Za postavljanje fizioterapijske dijagnoze potrebno je provesti fizioterapijski pregled koji se sastoji od subjektivnog i objektivnog dijela, specifičnih fizioterapijskih mjerenja i testova. Prije samog pregleda potrebno je uzeti dobru anamnezu. Uzimanje anamneze sastoji se od postavljanja pitanja s ciljem prikupljanja informacija o nastanku i tijeku bolesti i trenutnim poteškoćama pacijenta.

Fizioterapijski pregled

Prije izvođenja specifičnih testova potrebno je opservacijom utvrditi stanje  posture šake i cijelog gornjeg ekstremiteta, provjeriti prisutnost edema, deformiteta, hipotrofije mišića te utvrditi stanje  kože i noktiju. Nakon toga palpiramo šaku kako bi provjerili temperaturu kože, elastičnost tkiva i stanje zglobova.

Nastavi čitati

Fizioterapija kod Guillain Barre sindroma

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Link na tekst o Guillain-Barre sindromu (opčenito)

AKUTNA FAZA

Fizioterapijske intervencije kod pacijenata u akutnoj fazi se sastoje od 3 međusobno povezana dijela:
• Pred-fizioterapijska procjena
• Fizioterapijska procjena
• Fizioterapijska intervencija Nastavi čitati