Uloga gležnja i stopala u hodu

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Za normalan ciklus hoda nužan je opseg pokreta u gležnju od otprilike 32˚-35˚, od čega 7˚ dorzalne fleksije i 25˚ plantarne fleksije (Olney, 2005.).

English: Three Kistler force platforms imbedde...

English: Three Kistler force platforms imbedded in a laboratory walkway (Photo credit: Wikipedia)

Uloga gležnja i stopala u apsorbiranju sila, prilagođavanju podlozi i pomicanju u prostoru tijekom hoda uključuje sljedeće (Olney, 2005; Mueller, 2005.; Perry, 1992.):

  • Tijekom faze odgovora na opterećenje („loading response“), od inicijalnog kontakta petom do potpunog spuštanja stopala na podlogu, stopalo prelazi iz neutralnog ili blago supiniranog u pronirani položaj. Time ono postaje fleksibilno i sposobno da apsorbira energiju udara o podlogu i prilagodi se različitim terenima. Cijeli donji ekstremitet se rotira prema unutra što pojačava pronaciju stopala a time i njegovu fleksibilnost. Nastavi čitati