Funkcionalna anatomija i biomehanika šake

Autor: Ivica Jukić, bacc.physio.

Šaka se nalazi na distalnom dijelu ruke i istodobno je izvršni i osjetni organ. Njena složena anatomska građa dobro je prilagođena funkcijama bitnima u čovjekovoj komunikaciji s okolinom. Kosti šake dijele se na kosti pešća, ossa carpi, kosti zapešća, ossa metacarpi, te članke prstiju, phalanges digitorum manus.

Nastavi čitati