Randomizirana kontrolirana studija

Randomizirani kontrolirani pokus (randomized controlled trial, RCT) smatra se najobjektivnijim načinom provjere postupaka liječenja.

Randomizirano (engl. random) – nasumično ili slučajno.
Znaći da su ispitanici raspoređeni u pokusne skupine nasumično, metodom slučajnog izbora. Randomizacija smanjuje razlike između skupina zbog toga što jednakomjerno raspoređuje pojedine osobine u istraživačke skupine. Idealno bi bilo da se pokusne skupine ne razlikuju ni po čemu nego po intervenciji koju dobivaju u pokusu.
Kontrolirano – postoji kontrolna skupina. Kontrolna skupina može primati placebo (tvar ili postupak neutralnog djelovanja) ili određenu vrstu aktivne terapije.

Ako su u pokusu dvije skupine (može ih biti i više) jedna prima lijek, a druga placebo, ili jedna prima lijek, a druga neku drugačiju intervenciju.

Ispitanici trebaju dobiti detaljne informacije o pokusu i potpisati informiranu suglasnost.

Odgovor i prilagodba srčano-žilnog sustava na tjelesnu aktivnost – završni rad

Autor: Helena Plečko, bacc. physio.

-završni rad

Nastavi čitati