Kontraindikacije kod vježbanja u trudnoći

Autor: Sanja Krklec, bacc. physioth.

Vježbanje u trudnoći se preporuča zdravim ženama s urednim tijekom trudnoće kojima odabrani liječnik na temelju kliničke procjene daje preporuke za vježbanje. Liječnik daje procjenu slijedeći najpoznatije smjernice za vježbanje koje je izdalo Američko udruženje porodičara i ginekologa ( ACOG ). Navedene smjernice izdane su 1985. godine, a zadnji put su revidirane 2002. godine. Te smjernice sadrže apsolutne i relativne kontraindikacije te upozoravajuće znakove koji se mogu javiti tijekom vježbanja.

Nastavi čitati