Fizikalna medicina

Seminarski rad

Fizikalna medicina

Student: Željka Radalj Nastavi čitati

Fizioterapija kod piriformis sindroma

Muscles of the gluteal and posterior femoral r...

Muscles of the gluteal and posterior femoral regions with current muscle highlighted (Photo credit: Wikipedia)

Nastavi čitati

Fizioterapijske intervencije kod uganuća gležnja

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Na temelju donešene fizioterapijske dijagnoze započinje se sa procesom fizioterapije sastavljanjem plana fizioterapije.

Plan terapije sastoji se od ciljeva tretmana, terapijskih procedura, frekvencije provođenja terapije i očekivanog broja posjeta. Nastavi čitati