Tečaj – INN; 2014.

Potpuno novi koncept koji se razvio prije 4 godine.

INN – uključivanje neurodinamike u neurorehabilitaciji (NORA KERN, napredni Bobath instruktor IBITA, napredni NOI instruktor, München Njemačka)

Nora Kern je austrijska fizioterapeutkinja, koja se prije svega bavi neurološkim bolesnicima.  Kao napredna Bobath instruktorica podučava po cijeloj Europi, isto tako i kao napredna NOI instruktorica vodi tečajeve mobilizacije živaca, pri čemu se također usredotočuje na neurološke bolesnike.
Godine 2004 počela je voditi tečajeve INN (uključivanje neurodinamike u neurorehabilitaciju). Koncept uz Bobath pristup i mobilizaciju živaca uključuje i Maitland i Affolterja.

Što je INN ? Nastavi čitati