Korištenje pomagala u aktivnostim svakodnevnog života

Pomagala u aktivnostima svakodnevnog života

U okviru rehabilitacije značajna je primjena različitih ortopedskih pomagala. Pomagala koja se koriste u aktivnostima svakodnevnog života bolesnih osoba (kretanju, higijeni, toaletu, kupanju, oblačenju, transferu i hranjenju) trebaju pomoći kako bi se ublažila njihova bolest ili invalidnost odnosno spriječilo pogoršanje i omogućiti odnosno olakšati ophođenje s predmetima iz svakodnevnog života. Njima se osobe koriste za lakše samozbrinjavanje i veću neovisnost. Moguće su manje prilagodbe npr. pribora za jelo, češlja, četkice za zube pa sve do posebno adaptirane opreme npr. u kupaonici i kuhinji te svladavanje arhitektonskih barijera. Nastavi čitati

Fizioterapija oboljelih od neuromišićnih bolesti

Autor: Mirjana Tušek, bacc. physioth.

Neuromišićne bolesti obuhvaćaju skupinu bolesti kod kojih se radi o promjenama u području živčanih ili mišićnih stanica ili o poremećaju prijenosa podražaja sa živca na mišić. U većini slučajeva to su kronične bolesti koje imaju progresivan karakter. Specifičnosti pojedinih neuromišićnih bolesti odraz su mjesta, kao i vrste patološkog procesa, gdje se on događa.

Global view of a neuromuscular junction: 1. Ax...

Global view of a neuromuscular junction: 1. Axon 2. Motor end-plate 3. Muscle fiber 4. Myofibril (Photo credit: Wikipedia)

Bolest može zahvatiti tijela motoričkih živčanih stanica (u kori velikog mozga, moždanog debla ili leđne moždine) kao npr. kod amiotrofične lateralne skleroze. Kod spinalnih mišićnih atrofija mjesto oštećenja je u prednjim rogovima leđne moždine, a kod Nastavi čitati