Rehabilitacija bolesnika nakon artroskopske toalete gornjeg nožnog zgloba

Rehabilitacija bolesnika nakon artroskopske toalete gornjeg nožnog zgloba

-završni rad

Autor: Tamara Prepolec

Link na rad!

Rehabilitacija osoba s osteoporozom;završni rad

Rehabilitacija osoba s osteoporozom

-primjer završnog rada za smjer fizioterapeutski tehničar

Autor: Željka Radaj

Nastavi čitati

Odgovor i prilagodba srčano-žilnog sustava na tjelesnu aktivnost – završni rad

Autor: Helena Plečko, bacc. physio.

-završni rad

Nastavi čitati

Uganuće gležnja – završni rad

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Diagram showing how to apply a figure-eight ba...

Diagram showing how to apply a figure-eight bandage to the ankle. (Photo credit: Wikipedia)

Nastavi čitati