Principi rehabilitacije nakon artroskopske toalete

Autor: Tamara Prepolec, bacc. physioth.

Ciljevi rehabilitacije poslije artroskopije gležnja su:

  1. Obnoviti opseg pokreta
  2. Obnoviti snagu mišića
  3. Obnoviti proprioceptore
  4. Koordinaciju pokreta vratiti na početnu razinu.

Nastavi čitati