Rehabilitacijski protokoli-linkovi

Ovi protokoli su, naravno, samo opće smjernice pojedinih kirurga za njihove pacijente. Rehabilitacijski protokol može odstupati ovisno o izvedbi operacije, kirurgu, pacijentu i opsegu ozljede te je stoga izuzetno važno da terapeut u suradnji s kirurgom prilagodi program rehabilitacije za specifičnog pacijenta.

Brigham and Women’s Hospital

Brigham and Women’s Hospital – uz posljeoperacijske protokole tu su još upute za povratak u sportske aktivnosti te brojni ortopedski i ginekološki protokoli i mnogi drugi. Izdvojeno: rehabilitacija kod Marfanovog sindroma, kod opeklina, kod rana.

Nastavi čitati

Fizikalna medicina

Seminarski rad

Fizikalna medicina

Student: Željka Radalj Nastavi čitati

Rehabilitacija osoba s osteoporozom;završni rad

Rehabilitacija osoba s osteoporozom

-primjer završnog rada za smjer fizioterapeutski tehničar

Autor: Željka Radaj

Nastavi čitati

CIMT – Constraint-induced movement therapy

CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY

(PRISILNO INDUCIRANI POKRET)

Seminar iz kolegija: Fizioterapija III

Nastavi čitati

Fizioterapija kod Guillain Barre sindroma

Autor: Maja Kranjčec, bacc. physioth.

Link na tekst o Guillain-Barre sindromu (opčenito)

AKUTNA FAZA

Fizioterapijske intervencije kod pacijenata u akutnoj fazi se sastoje od 3 međusobno povezana dijela:
• Pred-fizioterapijska procjena
• Fizioterapijska procjena
• Fizioterapijska intervencija Nastavi čitati