Tehnika ručne limfne drenaže

Autor: Tamara Šperanca, bacc. physioth.

Ručna limfna drenaža je tehnika koja uspostavlja ravnotežu između tekućina u organizmu.

Otkad su tehniku RLD prvotno razvili danski biolog Emil Vodder i njegova supruga Estrid Vodder 1936.godine, mnoge pristalice su je preuzele te ju tako načinile jednim od stupova u terapiji limfedema. Tehnika je temeljena na iskustvu masažne tehnike koje su Emil Vodder i njegova supruga razvili tokom godina radeći u Cannesu, na francuskoj rivijeri. Primijetili su da su mnogi ljudi koji su bili izloženi kroničnoj influenci također imali povećane limfne čvorove u vratnom području. Uspjeli su poboljšati stanje tih pacijenata korištenjem određenih stimulirajućih pokreta na zahvaćenom području. Na temelju tih uočavanja, razvili su tehniku ručne limfne drenaže, sa sistematizacijom određenih pokreta i određenim smjerom drenaže. Opis ove tehnike je objavljen 1936. u Parizu, i na temelju tih informacija nekoliko različitih skupina prilagodilo je taj koncept za svoje svrhe i to se i danas koristi (Guerreiro Goday i Pereira de Goday, 2004.). Nastavi čitati