Posturalna drenaža – primjena tehnike i pomagala

SAŽETAK

Respiratorna terapija kod djece zahvaća više terapijskih aspekata sa jedinstvenim ciljem -redukcijom simptoma, prohodnosti dišnih puteva i poboljšanjem kvalitete života djece s plućnim bolestima. Potrebno je osloboditi dišne putove od nagomilanog sekreta, što postižemo pomoću položajne drenaže uz vibraciju i perkusiju. Nastavi čitati