Utjecaj vježbanja u trudnoći na majku, plod i porod; program vježbi u trudnoći kroz trimestre

Utjecaj vježbanja u trudnoći na majku, plod i porod

-završni rad

Autor: Sanja Krklec, bacc. physioth.

Woman pregnancy month by month.

Woman pregnancy month by month. (Photo credit: Wikipedia)

Nastavi čitati

Smjernice za vježbanje u trudnoći

Nakon utvrđivanja nepostojanja kontraindikacija za vježbanje u trudnoći, žena može početi ili nastaviti s vježbanjem. Kako bi vježbanje bilo sigurno, ACOG-a je 2002. godine izdala korisne smjernice za vježbanje u trudnoći, kojih bi se svaka trudnica trebala pridržavati.

Smjernice ACOG-a upućuju na:

Kontraindikacije kod vježbanja u trudnoći

Autor: Sanja Krklec, bacc. physioth.

Vježbanje u trudnoći se preporuča zdravim ženama s urednim tijekom trudnoće kojima odabrani liječnik na temelju kliničke procjene daje preporuke za vježbanje. Liječnik daje procjenu slijedeći najpoznatije smjernice za vježbanje koje je izdalo Američko udruženje porodičara i ginekologa ( ACOG ). Navedene smjernice izdane su 1985. godine, a zadnji put su revidirane 2002. godine. Te smjernice sadrže apsolutne i relativne kontraindikacije te upozoravajuće znakove koji se mogu javiti tijekom vježbanja.

Nastavi čitati

Fiziološke promjene u trudnoći i vježbanje

Autor: Sanja Krklec, bacc. physioth.

Tijekom trudnoće  žene prolaze kroz niz promjena koje omogućuju prilagodbu njihova organizma trudnoći, rastu i razvoju djeteta te pripremi za porođaj. Većina promjena primijećena je već tijekom prvih tjedana od začeća, i prolaze tijekom babinjanja ne ostavljajući posljedice na majku.

Fiziološke promjene u trudnoći javljaju se na kardiovaskularnom sustavu, respiratornom
sustavu, a isto tako dolazi i do metaboličkih i termoregulacijskih promjena u tijelu trudnice.

Woman at the ninth month of pregnancy.

Nastavi čitati

EPH-gestoze V. dio – dijagnostika i liječenje

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

Dijagnoza

Dijagnoza EPH-gestoza postavlja se na temelju nalaza povišenog tlaka, proteinurije i generaliziranih edema. Predisponirajući faktori su ovi:

1.Primigraviditet – puno češće u vrlo mladih primigravida (ispod 17 godina, kao i u starijih-

iznad 35 godina).

2.Višeplodne trudnoće– vjerojatnost pojave EPH-gestoza raste progresivno s brojem fetusa.

3.Vaskularne bolesti, osobito esencijalna hipertenzija, bolesti bubrega, diabetes mellitus.

4.Polyhydramnios– ako je udružen s bilo kojim drugim predisponirajućim faktorom EPH-

gestoza (najčešće multipla trudnoća).

5.Mola hydatidosa– uz ovaj predisponirajući faktor simptomi EPH-gestoza manifestiraju se

često prije 20. tjedna trudnoće.

6.Nutritivne insuficijencije, teške malnutricije. Premda nema uvjerljivih dokaza o ulozi

specifičnih dificijencija, u ovu kategoriju ubrajaju se manjak proteina i vitamina topljivih u

vodi.

7.Familijarna sklonost.

Nastavi čitati

EPH-gestoze III. dio – HELLP sindrom

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

HELLP sindrom  naziv je za poseban klinički  oblik gestoza karakteriziran bolima u gornjem abdomenu uslijed oštećenja jetre i određenim laboratorijskim nalazima. HELLP sindrom čini slijedeći trijas simptoma: H– hemolysis (hemoliza), EL– elevated liver enzymes (povišeni jetreni enzimi), LP– low platelets (sniženi trombociti). HELLP sindrom se može manifestirati izolirano ili zajedno sa ostalim simptomima EPH-kompleksa. Ovaj trijas simptoma je nespecifičan i susreće se i kod nekih drugih bolesti kao što su SLE, infekciozna mononukleoza i gram-negativna sepsa. Smatra se da većina (ako ne i svi) slučajevi komplikacija u trudnoći kao što su masna degeneracija jetre, ruptura jetre, postpartalni hemolitički uremički sindrom i trombocitopenička purpura predstavljaju ustvari slučajeve HELLP sindroma.

Nastavi čitati

EPH-gestoze II. dio – preeklampsija i eklampsija

Autor: Gordana Turković, bacc. physioth.

Prijeteća eklampsija ili preeklampsija

Rani simptomi prijeteće eklampsije najčešće je pojava generaliziranih edema, uz već postojeću hipertenziju i/ili proteinuriju. Nagli i prekomjerni porast tjelesne težine (1kg tjedno ili više)  često prethodi kliničkim simptomima. Proteinurija je obično kasni simptom, ali je pri razvoju prijeteće eklampsije progredijentna.

Nastavi čitati