Kineziterapija kod paraplegije

Seminarski rad

Autor: Ajhana Škrijelj

Paraplegija označava funkcionalnu dijagnozu i predstavlja oduzetost donjih ekstremiteta.Ona može biti spastična, kod oštećenja centralnog motornog neurona i flakcidna kod oštećenja perifernog motornog neurona. Najćešći uzrok nastanka paraplegije je trauma kičmene moždine kod povreda kičmenog stuba.

 

Drugi uzroci nastanka paraplegije su:multipla skleroza, funikularna mieloza, tumori kičmene moždine, Nastavi čitati