Fizioterapija oboljelih od neuromišićnih bolesti

Autor: Mirjana Tušek, bacc. physioth.

Neuromišićne bolesti obuhvaćaju skupinu bolesti kod kojih se radi o promjenama u području živčanih ili mišićnih stanica ili o poremećaju prijenosa podražaja sa živca na mišić. U većini slučajeva to su kronične bolesti koje imaju progresivan karakter. Specifičnosti pojedinih neuromišićnih bolesti odraz su mjesta, kao i vrste patološkog procesa, gdje se on događa.

Global view of a neuromuscular junction: 1. Ax...

Global view of a neuromuscular junction: 1. Axon 2. Motor end-plate 3. Muscle fiber 4. Myofibril (Photo credit: Wikipedia)

Bolest može zahvatiti tijela motoričkih živčanih stanica (u kori velikog mozga, moždanog debla ili leđne moždine) kao npr. kod amiotrofične lateralne skleroze. Kod spinalnih mišićnih atrofija mjesto oštećenja je u prednjim rogovima leđne moždine, a kod Nastavi čitati